علی جان

 بی تو اهنگ دلم در پس یک پرده خاموش

وسرم در هوس فکر تو مدهوش

تو که رفتی همه رفتند ز پیشم

و چنین بعد تو گشتیم فراموش

چه غمی غصه ما اتش عشق است

که باید بشود بعد تو خاموش

ودلم بعد تو قراری نتواند

ز چه رفتی؟ به چه راهی؟

وچه سخت است که گشتم ز برای تو سیه پوش

و چه می شد اگرم باز دوباره

با تو بودیم و تو هم مثل همیشه

شمع ما بودی و ما گرد تو مدهوش

و تو یکبار دگر

قصه تلخ مرا میشنیدی به صبوری

و منم از نگهت ساکت و خاموش

ولی افسوس که رفتی تو ز پیشم

رفتنی کامدنت گشته فراموش

ومن اینجا به عزایت شده ام باز سیه پوش .


♥ جمعه 22 خرداد 1394 ساعت 12:35 ب.ظ توسط پرهام نظرات()