گریه بر درد فراوان نكنم پس چه كنم؟                                                   

ناله از سینه سوزان نكنم پس چه كنم؟ 
        
من كه اندر ملا  عام  نكردم  زاری

گریه در این شب پنهان نكنم پس چه كنم؟

من كه از داغ عزیزی دلم سوخته است

ناله از این دل سوزان نكنم پس چه كنم؟

من كه از شكستن دل به كسی دم نزدم

گریه بر این گل بی جان نكنم پس چه كنم؟

هرچه دیدم زغم اظهار نكردم به كسی

گریه بر درد فراوان نكنم پس چه كنم؟؟؟


♥ جمعه 22 خرداد 1394 ساعت 12:38 ب.ظ توسط پرهام نظرات()